Om Lysbjerg

Historie om Lysbjerg


 Ejendommen er udstykket fra Nakkebølle Gods i 1924-26 som landbrug.  Ifølge en tidligere genbo  kommer navnet Lysbjerg , fra et meget gammelt kort hvor området hed Luusbjerg. Ejendommen har aldrig været brugt til andet end husmandsbrug , den første ejer arbejdede på teglværk, samtidig med opførelsen af huset.Følg os